Wie is Rooie Sok?

 Wie is Rooie Sok

Een smile op je gezicht!

Bart JansensVrolijke mensen,…. daar worden wij warm van.
En omdat wij plezier in ons leven en activiteiten hebben, krijgen jullie dat ook!
Wij gaan jullie laten glimlachen!
Dus: Wie is de Rooie Sok? Dat zijn mensen die ook jou vrolijk kunnen maken.
Persoonlijk heb ik heb jarenlange horeca-ervaring, van waaruit ik vele groepsuitjes heb mogen organiseren. Gastvrijheid staat in mijn steunzolen gegraveerd,…. je ziet het niet, maar ervaart het wel. Afhankelijk van jullie wensen wil ik arrangement invullen op maat. De arrangementen die je op deze site vindt, zijn de meest geboekte combinaties

De Rooie Sok heeft zijn HQ in Valkenswaard, maar waar wil jij je teamuitje?

Lees hieronder de oorsprong van De Rooie Sok.

GEEN FLAUWEKUL!

De ‘historisch verantwoorde geschiedenis van de Rooie Sok’
“Hoe kom ik eigenlijk aan de naam De Rooie Sok?” zul je je afvragen. Voor het antwoord op die vraag moeten we terug naar de donkere Middeleeuwen.

In die tijd was een luxeartikel als een sok niet weggelegd voor ‘Jan met de Pet’. Als je geluk had kon je een paar lompen om je voeten binden. Echte sokken waren onbetaalbaar, zeker die fijne van de Hema met elastische enkel en versterkte hiel. Het bezit van sokken was daarmee voorbehouden aan de adel en de clerus. Tja, ook toen was er al veel onrechtvaardigheid in de wereld…

Gore poten
In het begin waren sokken vooral bruingrijs van kleur, zoals alles in die tijd eigenlijk bruingrijs van kleur was. Dit had als nadeel dat de gore ongewassen poten van het voetvolk vaak werden verward met sokken, en dàt kon natuurlijk niet. Om zich te onderscheiden van het plebs begon de upper class daarom steeds vaker rooie sokken te dragen. Zo liet men subtiel weten: “Ik heb florijnen zat want ik kan mij rooie sokken veroorloven.” (In die tijd waren er nog geen BMW’s, smartphones of Louis Vuitton handtassen…)

Uit deze periode stammen ook gezegden als: ‘een held op sokken’ (een zeer rijke held), ‘iemand van de sokken rijden’ (een rijk persoon aanrijden) en ‘er de sokken in zetten’ (snel rijk worden), evenals het welbekende spreekwoord ‘Wien de rokke niet bekoort, dien de sokke niet verschoort’, een gezegde dat ook  tegenwoordig gelukkig nog vaak gebruikt wordt.

Sokken als statussymbool
De rooie sok groeide langzaam uit tot een belangrijk statussymbool, zeg maar de ‘Rolex avant-l’horloge’. Rijkelui lieten zich graag afbeelden mèt hun rooie sokken. Vele schilderijen uit de 17e eeuw getuigen daarvan. Op ‘de Nachtwacht’ van Rembrandt bijvoorbeeld, is duidelijk te zien dat zes figuren rooie sokken dragen. Ook op enkele zelfportretten heeft Rembrandt zichzelf afgebeeld met rooie sokken. Van de grote schilder is echter bekend dat hij constant op zwart zaad zat, zodat verondersteld moet worden dat hier sprake is van ‘wishful painting’.

Drie rooie sokken
Vanaf het midden van de 18e eeuw begonnen slimme herbergiers zich te richten op de welgestelde dragers van rooie sokken. Ze hingen een rooie sok boven de deur om aan te geven dat rooie-sokken-dragers in hun etablissement een uitstekende service en kwaliteit konden verwachten. Herbergiers die meenden nog beter te zijn, hingen zelfs twee of drie rooie sokken boven de deur. Men sprak al gauw van één-, twee- en driesokkenherbergen.

Pas in de twintigste eeuw verving Michelin deze sokken door sterren. Tegenwoordig is de rooie sok alleen nog terug te vinden in de naam van het Amerikaanse honkbalteam de Boston Red Sox. Van oudsher zijn bij die club alleen rijkeluiskinderen welkom.

De naam van mijn organisatie is een hommage aan deze eeuwenoude, in vergetelheid geraakte traditie van De Rooie Sok. Over kwaliteit en service behoeft niemand zich bij mij zorgen te maken. Of je nu zwarte, blauwe, roze of helemaal géén sokken draagt. Maar een gast met Róóie Sokken… Ja, die verdient echt een warm plekje in mijn hart.

Bart Jansens